cele

Głównym celem fundacji im. Kazimierza Deyny jest:

 

- działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie


- propagowanie idei olimpijskich oraz postaw fair play


- propagowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu polskiego, w szczególności rozwoju piłki nożnej


- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


- wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty mające na celu rozwój i krzewienie kultury fizycznej